Seko mums

Jūsu iepirkumu grozs ir tukšs

Pievieno produktu, lai uzlabotu omu mums un jums :)

PASŪTIET JAU TAGAD
Starpsumma:
Atlaide:
Dāvanu karte:
Kopā:

Ekspress maksājumu veidi

Mēs izmantosim jūsu PayPal sniegto adresi. Piegādes maksa arī tiks aprēķināta, pamatojoties uz šo adresi.

3D secure
Mastercard
VISA
STRIPE
Dotpay
Paysera
ClearPAY
PayPal

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Lietojot šo tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši un piekrītat turpmāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Uz šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Paziņojumu par privātumu un Saistību atrunu, kā arī visiem citiem līgumiem attiecas turpmāk uzskaitītie jēdzieni. „Klients”, „jūs”, „jūsu” attiecas uz jums — personu, kura piekļūst šai tīmekļa vietnei un piekrīt Uzņēmuma noteikumiem un nosacījumiem. „Uzņēmums”, „Mums”, „Mēs” „Mūs” attiecas uz mūsu Uzņēmumu SIA "Pranamat Sales & Marketing", Reģ. Nr. 40103940495, adrese: Mūkusalas iela 29b, Rīga, LV-1004, Latvija. „Puse”, „Puses” vai „Mēs” attiecas gan uz Klientu, gan uz mums, taču vienlaikus var attiekties gan Klientu, gan uz mums. Visi šie jēdzieni attiecas uz piedāvājumu, tā pieņemšanu un maksājuma veikšanas apsvēršanu, kas nepieciešams, lai mēs visatbilstīgākajā veidā sniegtu atbalstu Klientam, neatkarīgi, vai tas notiek noteikta ilguma formālu tikšanos veidā, vai kādiem citiem līdzekļiem, konkrētā nolūkā apmierināt Klienta vajadzības saistībā ar Uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem/produktiem saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas tiesību aktiem, kuri prevalē pār citiem tiesību aktiem. Jebkuri iepriekšminētie jēdzieni vai citi vārdi, kas ir izmantoti vienskaitlī, daudzskaitlī, lielajiem burtiem un/vai „viņš/viņa” vai „viņi” formas, ir savstarpēji aizvietojami, un tādējādi runa ir par vienu un to pašu.

PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU

Mēs esam apņēmušies aizsargāt jūsu privātumu. Visu informāciju, kas iegūta no atsevišķiem klientiem, izmanto vienīgi tie Uzņēmuma pilnvaroti darbinieki, kam nepieciešams zināt šo informāciju. Mēs regulāri pārskatām savas sistēmas un datus, lai mūsu klientiem nodrošinātu vislabāko iespējamo apkalpošanu. Eiropas Parlaments ir noteicis atbildību par konkrētiem noziedzīgu nodarījumu veidiem saistībā ar neatļautām darbībām ar datorsistēmām un personu datiem. Mēs izmeklēsim visas šādas darbības, lai sāktu kriminālvajāšanu un/vai civiltiesvedību, lai piedzītu zaudējumus no vainīgajiem. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sk. mūsu Privātuma politikas lapu.

KONFIDENCIALITĀTE

Mūsu uzņēmums ir reģistrēts saskaņā ar 1998. gada Datu aizsardzības likumu, un tāpēc visa informācija par Klientu un attiecīgie Klienta ieraksti var tikt nodoti trešām personām. Tomēr Klienta ieraksti tiek uzskatīti par konfidenciāliem, un tāpēc netiks izpausti nevienai trešai personai, kā tikai mūsu izplatītājiem, un attiecīgajām valsts iestādēm saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem. Klientiem ir tiesības pieprasīt aplūkot jebkuru un visus Klienta ierakstus, kas ir mūsu rīcībā, kā arī saņemt šo ierakstu kopijas, ar nosacījumu, ka mums šāds pieprasījums tiek iesniegts savlaicīgi. Klientiem ir pienākums saglabāt jebkuras dokumentu kopijas, kas tiem ir izsniegtas saistībā ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem. Vajadzības gadījumā mēs Klientam izsniedzam attiecīgu rakstisku informāciju, informatīvus materiālus vai ierakstu kopijas, kas ir daļa no līgumiskas vienošanās, abu pušu interesēs. Mēs nepārdosim, nekoplietosim un neiznomāsim jūsu personas informāciju trešām personām, kā arī neizmantosim jūsu e-pasta adresi, lai uz to adresētu nepieprasītus sūtījumus. Visi e-pasta ziņojumi, ko saņemsiet no Uzņēmuma, būs saistīti vienīgi ar saskaņoto pakalpojumu sniegšanu un produktu nodrošināšanu

SAISTĪBU ATRUNA

Izņēmumi un ierobežojumi

  • neuzņemas nekādu atbildību un nesniedz garantijas saistībā ar šo vietni un tās saturu, arī gadījumā, ja tādas ir snieguši mūsu saistītie uzņēmumi vai kāda cita trešā persona, tostarp saistībā ar neprecizitātēm vai nepilnībām šajā vietnē un/vai Uzņēmuma dokumentos; un
  • neuzņemas nekādu atbildību par kaitējumu, kas var būt radies saistībā ar šīs vietnes izmantošanu. Tas bez ierobežojuma ietver tiešos zaudējumus, tirgus daļas vai peļņas zaudēšanu (neatkarīgi no tā, vai šādu peļņas zudumu varēja iepriekš paredzēt, tas ir radies uzņēmējdarbības normālas norises gaitā, vai arī jūs Uzņēmumu esat brīdinājuši par šādu zaudējumu iespējamību), jūsu datoram, datorprogrammatūrai, sistēmām, programmām un tajās esošiem datiem nodarītu kaitējumu, kā arī citus tiešus vai netiešus, nejaušus vai izrietošus zaudējumus.
  • Uzņēmums tomēr neizslēdz savu atbildību par personas nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies tā nolaidības dēļ. Iepriekšminētie izņēmumi un ierobežojumi ir piemērojami tikai ciktāl to pieļauj tiesību akti. Nekādas citas jūsu likumīgās patērētāja tiesības netiek skartas.

PIEEJAMĪBA

Ja vien nav norādīts citādi, šajā vietnē piedāvātie pakalpojumi ir pieejami vienīgi Eiropas Savienībā, vai arī attiecas uz pasta sūtījumiem, kurus izsūta no Eiropas Savienības. Visas produktu reklāmas ir paredzētas tikai Eiropas Savienības tirgum. Jūs esat pilnībā atbildīgi par to, lai izsvērtu šajā vietnē pieejamo lejupielāžu, programmu un teksta piemērotību jūsu konkrētajām vajadzībām. Jebkuras šīs vietnes daļas vai tās satura tālāka izplatīšana vai pārpublicēšana ir aizliegta, tostarp izmantojot kadrēšanu vai citus līdzīgus vai jebkurus līdzekļus, ja vien tam nav saņemta iepriekšēja rakstiska Uzņēmuma piekrišana. Neatkarīgi no mūsu centieniem nodrošināt jums augstākās kvalitātes pakalpojumus, Uzņēmums negarantē, ka šajā vietnē sniegtais pakalpojums netiks traucēts, būs savlaicīgs vai nekļūdīgs. Izmantojot šo pakalpojumu jūs piekrītat atlīdzināt Uzņēmumam, tā darbiniekiem, aģentiem un saistītajiem uzņēmumiem jebkādus tiem radītus zaudējumus vai kaitējumu.

ŽURNĀLFAILI

Mēs izmantojam IP adreses, lai analizētu tendences, pārvaldītu vietni, izsekotu lietotāja kustības un ievāktu plaša spektra demogrāfisko informāciju vispārējai izmantošanai. IP adreses nav saistītas ar personu identificējošu informāciju. Papildus sistēmu administrēšanai, lietošanas paradumu apzināšanai un problēmu novēršanas mērķiem, mūsu tīmekļa serveri automātiski reģistrē standarta piekļuves informāciju, tostarp pārlūkprogrammas veidu, piekļuves laikus / pasta ziņojumu atvēršanu, pieprasītos vietrāžus URL un novirzīšanas vietrāžus URL. Šī informācija netiek koplietota ar trešām personām, un tiek izmantota tikai šajā uzņēmumā, vadoties pēc „vajadzības pēc informācijas” principa. Visa individuāli identificējama informācija, kas attiecas uz šiem datiem, bez jūsu nepārprotamas piekrišanas nekad netiks izmantota veidā, kas atšķiras no tā, kas minēts iepriekš.

SĪKDATNES

Tāpat kā lielākā daļa interaktīvo tīmekļa vietņu, arī Uzņēmuma vietne [jeb ISP] izmanto sīkdatnes, kas ļauj mums iegūt ziņas par katru vietnes lietotāja apmeklējumu. Dažās mūsu vietnes sadaļās tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu attiecīgās sadaļas funkcionalitāti un atvieglotu lietošanu vietnes apmeklētājiem. Daži no mūsu saistītajiem partneriem arī var izmantot sīkdatnes. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sk. mūsu Privātuma politikas lapu.

SAITES NO ŠĪS VIETNES

Mēs neuzraugām un nepārbaudām citu personu tīmekļa vietņu saturu, uz kurām pārvirza saites no šīs vietnes. Šādās vietnēs paustie viedokļi vai publicētie materiāli var nesakrist ar mūsējiem, vai arī nebūt tādi, kurus mēs atbalstām, un par tiem atbild tikai šādu viedokļu vai materiālu publicētājs. Ņemiet vērā, ka mēs neesam atbildīgi par šādu vietņu privātuma praksi vai saturu. Mēs mudinām mūsu lietotājus ievērot piesardzību, kad tie pamet mūsu vietni, kā arī izlasīt šo citu vietņu paziņojumus par privātumu. Pirms tām izpaust savu personas informāciju, jums vajadzētu izvērtēt katras šādas ar mūsu vietni savienotas, vai no mūsu vietnes piekļūstamas citas vietnes drošību un uzticamību. Uzņēmums neuzņemsies nekādu atbildību par jebkāda veida zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies tāpēc, ka jūs esat izpauduši savu personas informāciju trešām personām.

SAITES UZ ŠO VIETNI

Jūs nevajadzētu izveidot saiti uz jebkuru mūsu vietnes lapu, ja tam nav saņemta mūsu iepriekšēja rakstiska piekrišana. Ja tomēr izveidojat saiti uz kādu šīs vietnes lapu, jūs to darāt paši uz savu risku, un iepriekšminētie izņēmumi un ierobežojumi attieksies uz šīs vietnes izmantošanu un saites veidošanu uz to.

PAZIŅOJUMS PAR AUTORTIESĪBĀM

Jebkurš teksts, kas attiecas uz Uzņēmuma pakalpojumiem un arī viss šīs vietnes saturs ir aizsargāts ar autortiesībām un citām attiecīgām intelektuālā īpašuma tiesībām. Uzņēmuma logotips un Produkta logotips ir šim Uzņēmumam piederošas preču zīmes, kas reģistrētas vairākās valstīs.

SAZIŅAS IESPĒJAS

Mums ir vairākas e-pasta adreses, uz kurām jūs varat adresēt dažādus pieprasījumus vai jautājumus. Šo un citu kontaktinformāciju var atrast mūsu vietnē, noklikšķinot uz hipersaites „Sazinieties ar mums”, vai arī Uzņēmuma dokumentos, vai arī zvanot uz Uzņēmuma norādītajiem tālruņa, faksimila, vai mobilā tālruņa numuriem. Uzņēmums ir reģistrēts Latvijas Republikā, reģistrācijas numurs 40103940495, juridiskā adrese Mūkusalas 29B, Rīga, LV-1004, Latvija.

NEPĀRVARAMA VARA

Neviena no pusēm nav atbildīga pret otru pusi par pilnīgu vai daļēju nespēju pildīt no šī Līgumā saistības situācijā, kura nepakļaujas attiecīgās puses kontrolei, tostarp, bet ne tikai ir saistīta ar nepārvaramu varu, terorismu, karu, politiskiem nemieriem, masu nekārtībām, dumpi, sociāliem nemieriem, pilsonisku vai militāru darbību, sacelšanos, zemestrīcēm, plūdiem vai citiem līdzīgiem neparedzamiem notikumiem, kurus neviena no pusēm nevar kontrolēt un kuru rezultātā tiek izbeigts noslēgtais līgums vai vienošanās un kurus arī nevarēja saprātīgi prognozēt. Šādā gadījumā attiecīgā Puse, kuru skar šāda situācija, par to nekavējoties informē otru Pusi un pieliek visas iespējamās pūles, lai izpildītu šā Līguma noteikumus un nosacījumus.

ATTEIKŠANĀS NO TIESĪBĀM

Ja kāda Puse nespēj uzstāt uz jebkura šajā Līgumā minētā noteikuma izpildi, vai izmantot jebkuras no savām tiesībām, tiesiskās aizsardzības līdzekli vai šeit piedāvāto iespēju, tas nav uzskatāms par atteikšanos no tiesībām un nemazina ar šo Līgumu noteikto saistību izpildes pienākumu. Atteikšanās no kādām ar šā vai kāda cita Līguma noteikumos paredzētajām tiesībām nebūs spēkā, ja vien tas nav skaidri norādīts un to parakstījušas abas Puses.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Šos noteikumus un nosacījumus reglamentē Eiropas Savienības, kā arī Anglijas un Velsas tiesību akti. Piekļūstot šai tīmekļa vietnei un/vai izmantojot mūsu pakalpojumus, un/vai iegādājoties mūsu produktus, jūs piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem, un jebkuri strīdi, kas izriet no šādas piekļuves, ir ekskluzīvā Anglijas tiesas kompetencē. Ja kāds no šiem noteikumiem kāda iemesla dēļ nav spēkā vai nav izpildāms (tostarp, bet ne tikai, iepriekš minēto izņēmumu un ierobežojumu dēļ), tad attiecīgais spēkā neesošais vai neizpildāmais noteikums tiek izslēgs no šiem noteikumiem, un tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esību vai izpildāmību. Ja uzņēmums nespēj piemērot šajos Noteikumos un nosacījumos un Līgumā noteiktās prasības, vai arī neizmanto tiesības tos izbeigt, to neuzskata par atteikšanos no šiem noteikumiem, un tas neietekmē šo Noteikumu un nosacījumu un Līguma vai jebkuras to daļas spēkā esamību, vai arī tiesības pēc tam piemērot katru un ikvienu to noteikumu. Šos noteikumus un nosacījumus negroza, nemaina un nepapildina, izņemot rakstveidā un, ja to paraksta attiecīgi pilnvarotie Uzņēmuma pārstāvji.

INFORMĀCIJA PAR VESELĪBU

Šī produkta izmantošanas rezultāti dažādu iemeslu dēļ var atšķirties, un tāpēc netiek garantēti. Pranamat ECO ir 1 klases medicīnas ierīce. Šajā tīmekļa vietnē nav sniegti nekādi medicīniski padomi, lai gan tajā var būt informācija par jautājumiem, kas skar medicīnu un veselību. Tajā atrodamā informācija nevar aizvietot ārsta vai cita medicīnas darbinieka padomu, konsultāciju, diagnozi vai ārstēšanu. Neizmantojiet šo informāciju, lai uzstādītu diagnozi, vai arī ārstētu saslimšanas vai citas veselības problēmas. Attiecīgajos gadījumos vienmēr sazinieties ar ārstu! Pirms šī produkta lietošanas jo īpaši konsultējieties ar ārstu, ja pastāv aizdomas, ka jums varētu būt kāda medicīniska rakstura problēma vai ādas problēmas. Šis produkts nav paredzēts bērniem, un tāpēc jāglabā tiem nepieejamā vietā. Rūpīgi izlasiet visu informāciju, kas sniegta kopā ar produktu. Izmantojot šajā tīmekļa vietnē pārdodamo produktu, jūs uzņematies pilnu atbildību par jebkurām juridiskām, medicīniskām vai finansiālām saistībām, kas jums var rasties, iegādājoties un lietojot šo produktu. Tādējādi šī produkta, vietnes un tajā izvietoto materiālu izmantošana ir uz jūsu paša/-as riska.

PAZIŅOŠANA PAR IZMAIŅĀM

The Company reserves the right to change these conditions from time to time as it sees fit and your continued use of the site will signify your acceptance of any adjustment to these terms. If there are any changes to our privacy policy, we will announce that these changes have been made on our home page and on other key pages on our site. If there are any changes in how we use our site customers’ Personally Identifiable Information, notification by e-mail or postal mail will be made to those affected by this change. Any changes to our privacy policy will be posted on our web site 30 days prior to these changes taking place. You are therefore advised to re-read this statement on a regular basis.

Custom charges

Uzņēmums patur tiesības laiku pa laikam pēc saviem ieskatiem mainīt šos nosacījumus, un izmaiņu gadījumā turpinot izmantot šo vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat visām šo noteikumu izmaiņām. Gadījumā, ja mūsu privātuma politikā veiksim kādas izmaiņas, mēs par to paziņosim mūsu vietnes sākumlapā, un citās svarīgajās mūsu vietnes lapās. Gadījumā, ja izmaiņas skars to, kā mēs izmantojam šīs vietnes apmeklētāju personu identificējošu informāciju, mēs par to paziņosim, nosūtot e-pasta ziņojumu vai pasta vēstuli tiem, kurus šīs izmaiņas skars. Jebkuras mūsu privātuma politikas izmaiņas tiks publicētas mūsu vietnē 30 dienas pirms to spēkā stāšanās. Tāpēc mēs jūs aicinām regulāri pārlasīt šo paziņojumu.