Pranamat Eco 8 10 77

AUTORTIESĪBAS

Autortiesības uz šo interneta vietni un tās saturu pieder "Pranamat Sales & Marketing"– © Pranamat Eco 2011-2016. . Visas tiesības ir aizsargātas. Bez iepriekšējas rakstiskas "Pranamat Sales & Marketing"® piekrišanas šī interneta vietne un attiecīgi tās saturs nedrīkst tikt kopēti, atveidoti vai atkārtoti publicēti, izņemot šādos gadījumos:

  • ir atļauts drukāt un kopēt uz lokālo cieto disku materiālus privātai, nekomerciālai lietošanai
  • ir atļauts kopēt atsevišķu lappušu saturu, ja, publicējot materiālus, tiek pievienota aktīva, indeksējama atsauce uz avotu!

Pranamat Eco interneta vietnē izvietotās informācijas izmantošanas veidi, kuriem norāde (aktīva hipersaite) uz aizgūšanas avotu ir obligāta: kopēšana, tiražēšana, pārstrāde, modificēšana un tulkošana.